از شرکت‏ کنندگان در اولین همایش نماتد‏شناسی ایران درخواست می‌شود جهت تهیه خلاصه مقاله نکات به شرح زیر را مورد توجه قرار دهند.

 • چکیده فارسی و انگلیسی در یک صفحه A4 با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌‌متر از چهار جهت مطابق نمونه تنظیم شود.
 • چکیده با نرم‌افزار Word 97-2003، و سطرها با فاصله یک (single) تهیه و تنظیم شود.
 • چکیده فارسی با قلم B Mitra و قلم Times New Roman (در صورت وجود کلمات انگلیسی) شامل:
  1. عنوان: قلم فارسی 12 سیاه ضخیم (Bold)، و قلم انگلیسی ضخیم 11
  2. نام و نام خانوادگی نگارندگان: قلم فارسی 10 سیاه ضخیم
  3. آدرس نگارندگان: قلم فارسی 10 سیاه نازک
   آدرس الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبه: قلم انگلیسی 9 ایتالیک
  4. متن: قلم فارسی 12 سیاه نازک و قلم انگلیسی 10 نازک (در صورت وجود کلمه انگلیسی)
  5. واژه‏های کلیدی: قلم فارسی 11 سیاه نازک و و قلم انگلیسی 10 نازک (در صورت وجود کلمه انگلیسی)
 • چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman شامل:
  1. عنوان: قلم 11 سیاه ضخیم
  2. نام و نام خانوادگی نگارندگان: قلم 10 سیاه ضخیم، نام کوچک مخفف و در اول آورده شود.
  3. آدرس نگارندگان: قلم 10 سیاه نازک و ایتالیک
   آدرس الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبه: قلم 9 ایتالیک
  4. متن: قلم 11 سیاه نازک
  5. واژه‏های کلیدی: قلم 10 نازک
 • اسامی علمی در سطح گونه و جنس در متن چکیده مقاله به صورت ایتالیک درج گردند.
 • زیر نام ارایه دهنده مقاله خط کشیده شود.

 

نکته مهم: شرکت‏ کنندگان محترم توجه داشته باشند مقالاتی که قبلاً در یکی از کنگره‌های ملی یا بین‏ المللی و یا مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده‌اند، قابل پذیرش نخواهند بود.

 

                    نمونه فایل خلاصه مقاله با فرمت ورد

                    نمونه فایل خلاصه مقاله با فرمت پی دی اف

                   


عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن