خدیجه عباسی

خدیجه عباسی

دکترای تخصصی

علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

کارشناسی ارشد

دلارا  اسمعیلی

دلارا اسمعیلی

کارشناسی

راضیه قائمی

راضیه قائمی

دکترای تخصصی

راضیه قائمی

راضیه قائمی

دکترای تخصصی

فریبا  حیدری

فریبا حیدری

کارشناسی ارشد

هادی پناهی

هادی پناهی

کارشناسی ارشد

محمدرضا بحرینی

محمدرضا بحرینی

دکترای تخصصی

حمید نعیمی

حمید نعیمی

دکترای تخصصی

عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن