اهداف

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علمی نماتد شناسی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه نماتد شناسی، انجمن نماتدشناسی ایران، ، تشکیل گرديد.

وظایف و فعالیت‌ها

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم نماتدشناسی سر و کار دارند.
  • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققین و استادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
  • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
  • انتشار کتب و نشریات علمی

عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن