باسمه تعالی

شماره :

انجمن

نماتدشناسی ایران

انجمن نماتد شناسی ایران

تاریخ: 97/05/10


پیوست :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن نماتد‌شناسی ايران (نوبت دوم)

با عنايت به اينکه جلسه مورخ 1397/05/13 انجمن نماتدشناسی ايران به حد نصاب مقرر در اساسنامه نرسيد، مجدداً از كليه اعضاء محترم انجمن نماتد‌شناسی ايران دعوت مي‌شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي انجمن (نوبت دوم) که در ساعت 17-19 روز سه ‏شنبه 1397/06/06 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (محل برگزاری بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران) گرگان تشكيل مي‌گردد، حضور بهم رسانند.


دستور جلسه:

- امور جاری انجمن

- گزارش سالیانه هیئت مدیره

با تشکر


دکتر احمد خيري

رییس هيئت مديره

انجمن نماتدشناسي ايران

عضویت در انجمن نماتد شناسی ایران

جهت عضویت در انجمن بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید

عضویت در انجمن